groepen oprichten stembureau

De BE.* Nieuwsgroepenhiërarchie

De BE.* nieuwsgroepenhiërarchie is één van de zogenaamd lokale hiërarchiën die Usenet rijk is. Meer specifiek richt zij zich op het Belgische grondgebied. Je zal hier dan ook voor de overgrote meerderheid mensen treffen met de Belgische nationaliteit, en de meeste posts in deze hiërarchie zijn dan ook vrij specifiek voor België en de Belgen, in de drie landstalen en het Engels.

Als je een vraag hebt over een bepaalde telecom-operator in België, of verward bent over de Belgische wetgeving, of de Belgische politici, dan zijn deze nieuwsgroepen "the place to be". Je zal er ongetwijfeld mede- en tegenstanders van je visie ontmoeten. Samen met hen kan je dan de discussie aangaan, en/of vragen stellen en hierop misschien ook antwoorden vinden.

De BE.* nieuwsgroepenhiërarchie is een dynamische hiërarchie, waar regelmatig nieuwe groepen bij aangemaakt worden, om zo nog meer ruimte te bieden voor de diverse onderwerpen die door de deelnemers aan de Usenet-fora willen besproken worden. Op deze site vind je daarom de officiële lijst met alle huidige groepen, maar ook meer informatie over de procedure om zelf Belgische nieuwsgroepen op te richten.


© 2001 - Site maintained by Tom De Voeght (tdv@pandora.be)